11 Comments

  1. faris

    akibat kegagalan seseorang murid ada banyak. ia juga dikaitkan dengan hp. Ibu bapa tidak mendidik anak dengan betul. Ibu bapa tidak boleh memberi hp kapada anaknya. Ia boleh mendatangkan benda yang tidak munasabah terhadap anak-anak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *